Již brzy budeme mít osvědčení "KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI" dle zákona 309/2006 Sb.